WES چیست ؟

و نحوه ارسال مدارک برای موسسه WES چگونه است؟

زمانی که شما قصد تحصیلی و یا مهاجرت به دو مرکز بزرگ علمی دنیا یعنی کانادا یا ایاالت متحده آمریکا را داشته باشید. متقاضیان
تحصیل در دانشگاه های این دو کشور علاوه بر ارسال مدارک پذیرش باید درخواست تأییدیه ارزیابی مدارک تحصیلی خود را نیز ارسال
کنند. در اینجا شما با سازمانی ویژه برخورد خواهید کرد که صحه بر مدارک شما میگذارد.
برخی از دانشگاههای کشورهای کانادا و آمریکا ممکن است از متقاضی علاوه بر سایر مدارک موردنیاز برای پذیرش تحصیلی،
درخواست تأییدیه ارزیابی مدارک تحصیلی را نیز داشته باشند. در این میان موسسه معتبر  WES (World Education Services) از
اعتبار بالایی در نزد دانشگاههای آمریکایی شمالی و سازمانهای مهاجرتی برخوردار است و اغلب ارزیابی مدارک تحصیلی را به این
نهاد میسپارند

تعریف موسسه WES

WES به معنای خدمات آموزش جهانی و فرآیندی برای ارزیابی مدارک تحصیلی اس WES برای تکمیل ارزیابی اعتبار آموزشی و برای دریافت PR
یا اخذ پذیرش از دانشگاههای آمریکا و کانادا به کار میآید.
دانشجویانی که قصد تحصیلی در دانشگاههای مذکور را دارند، باید اسناد خود را به WES ارسال نمایند تا این نهاد مدارک متقاضیان را تأیید کند.
مدارک شما برای ارسال به این موسسه که شامل مدرک دانشگاهی و ریز نمرات به همراه ترجمه آنها که توسط خود دانشگاه مهر شده باشد و نسخه
کپی شده خوانا از آنها میشود.

اگر بخواهیم نگاه کلی تر داشته باشیم موسسه WES ارزشیابی مدارک را به صورت موارد زیر انجام میدهد:

ارزشیابی مهاجرتی: این نوع ارزیابی با هدف مهاجرت به کانادا تحت برنامه های استانی و فدرال انجام می پذیرد.
ارزشیابی واحد به واحد: اشخاصی که قصد ارائه مدارک خود به دانشگاهها و مراکز تحصیلی دارند، باید درخواست این ارزشیابی را دهند
پس از دریافت رفرنس نامبر شما بایستی با مراجعه به واحد دانشگاهی محل تحصیل با تشکیل پرونده درخواست ارسال مدارک خود به سازمان wes
توسط دانشگاه را درخواست دهید.مدارک مورد نیاز توسط هر دانشگاه و موسسه wes، مدرک تحصیلی، ریز نمرات ترچمه مدرک تحصیلی و ترجمه
ریز نمرات می باشد.

مدارک موردنیاز برای ارزیابی WES

پس از پرداخت هزینه، و دریافت رفرنس نامبر میتوانید مدارک زیر را برای خدمات آموزش جهانی ارسال کنید:
مدرک مهر و موم شده دانشگاهی برای هر ترم. متن رسمی شما باید در یک پاکت مهروموم شده باشد و توسط دانشگاه مهر و امضا شود. خدمات
آموزش جهانی تنها مدارک را از دانشگاهها و کالجهای معتبر قبول میکند.
فتوکپی گواهی پایاننامه و نمرات آن )در صورت در دسترس بودن)
مدارک اصلی را ارسال نکنید. فقط کپی گواهینامه و نمرات آن را ارسال فرمایید.
از اواخر سال 2020 این امکان در موسسه wes فراهم گردید که تمامی مدارک به صورت الکترونیکی از درگاه ایمیل دانشگاها به این موسسه ارسال
گردد که موجب تسریح در بررسی پرونده ها گردید