هلدینگ بین المللی آدونیس

هلدینگ بین المللی آدونیس در سال 2005 به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری در گرجستان تاسیس شد که در حال حاضر سهامدار اصلی شرکت ها در بریتانیا، گرجستان و ترکیه است. هلدینگ بین المللی آدونیس به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری که سهامدار اصلی مجموعه ای از شرکت های بین المللی است که در سراسر انگلستان، ترکیه، گرجستان، ایران و سایر نقاط جغرافیایی پراکنده شده اند، تاسیس شد و همگی در تلاش برای موفقیت هلدینگ هستند

adonis

ارتباط با هلدینگ آدونیس