ویزای کاری آلمان

فرصت های شغلی:

 این امکان وجود دارد یک متخصص در شغلی استخدام شود که برای آن مناسب است.

 این بدان معنی است که استخدام در مشاغل مرتبط نیز یک گزینه است. علاوه بر این، متخصصان واجد شرایط با مدارک فنی نیز می توانند در مشاغلی کار کنند که نیازی به مدرک تحصیلی عالی ندارند. آنها همچنین می توانند در سایر مشاغل مرتبط با تجربیات خود و یک مدرک حرفه ای و غیر آکادمیک استخدام شوند.

 کارت آبی اتحادیه اروپا فقط برای مشاغلی صادر می شود که با تجربیات حرفه ای مطابقت دارند، این افراد معمولاً باید دارای یک مدرک دانشگاهی باشند.

متخصصان واجد شرایط با تجربیات حرفه ای

اگر شخصی دارای مدرک تحصیلی باشد که در آلمان به رسمیت شناخته شده باشد، مجوز اقامت به آنها اجازه می دهد در یک شغل خاص و یا همچنین در تمام مشاغلی که مناسب آنها هستند در آلمان کار کنند.

جستجوی کار در آلمان:

 افراد دارای حرفه با مدرک آموزش فنی و حرفه ای نیز می توانند برای جستجوی کار به آلمان بیایند. اما اجازه اقامت آن ها تا شش ماه خواهد بود و همچنین متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

صلاحیت فرد خارجی باید توسط نهاد تصمیم گیرنده ذیصلاح در آلمان به رسمیت شناخته شود، شخص می بایست در طول مدت اقامت خود تمکن مالی کافی را داشته باشد و مهارت های لازم در زبان آلمانی برای شغل مورد نظر را داشته باشد. 

به طور کلی، مهارت های زبان آلمانی در سطح حداقل B1 بر اساس  چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان ها (CEFR) مورد نیاز هستند.

در طول مدت اقامت در آلمان و جستجوی کار، استخدام تا 10 ساعت در هفته به صورت آزمایشی امکان پذیر است.

 این امر یک کارفرما و متخصص خارجی واجد شرایط را قادر می سازد تا به این نتیجه برسند که آیا مناسب شرایط یکدیگر هستند یا خیر؟

 افراد حرفه ای با مدرک تحصیلی معتبر، اجازه دارند به مدت شش ماه برای جستجوی کار به آلمان بیایند، به صورت آزمایشی نیز مجاز به کار هستند.