شرکت توسعه فرصت فردا

گروه مهاجرتی – بازرگانی تی. اف. اف به شماره ثبت ۲۷۵۲۴۱۵۸۹۷۰ از سال ۲۰۱۹ در قالب انجام خدمات تحصیلی و آموزشی در کشور ترکیه شروع به فعالیت نمود. در ابتدا با مجوز مرکز آموزشی به شمار ۱۹۷۹۵ از وزارت آموزش عالی ترکیه، این گروه صرفا به انجام خدمات اعزام دانشجو و برگزاری دوره های حاضر سازی جهت تحصیل در دانشگاه های ترکیه و آلمان می‌پرداخت.

TFF

اما با گذشت زمان و توسعه زیر ساخت ها، تی. اف. اف به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های مهاجرتی در سایر زمینه های مورد تقاضا در امر مهاجرت و انجام امور بازرگانی( تامین مواد اولیه برای داخل و یافتن فرصت صادارات برای محصولات ایرانی در خارج از کشور) به ارائه خدمات ادامه داد. اکنون گروه مهاجرتی – بازرگانی تی. اف.اف با دفتر مرکزی فعال در ایران، شهر تهران ( شرکت توسعه فرصت فردا به شماره ثبت ۵۸۳۹۲۱ ) و شعب فعال در شهر شیراز ( شرکت طرح بزرگ به شماره ثبت ۴۱۱۷ ) و شهر بندرعباس ( شرکت توان فرا فرصت – در شرف تاسیس ) و نمایندگی در کشور هندوستان در نظر دارد تا فرایند مهاجرت و امور بازرگانی را تسهیل نموده و به متقاضیان کمک نماید تا درساختن زندگی دوم آرامش بیشتری را تجربه نمایند.

ارتباط با T.F.F